การมองเห็นของเรานั้นเกิดจากความหลากหลายของอวัยวะภายในดวงตาของเรานั้นที่ทำให้เกิดการมองเห็นและ การรับรู้ ซึ่งหนึ่งในอวัยวะ ที่สำคัญนั้นคือ “เลนส์ตา” ที่จะแปลภาพออกมาให้เราได้เห็นกัน โดยหากว่าเลนส์ตาของเรานั้นมีการมองเห็นที่ปกติก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร แต่ถ้าหากว่าเลนส์ตาของเรานั้นเกิดการขุน และ หมอง นั้นหมายถึงโรคต้อกระจกกำลังมาเยือนเรานั้นเอง ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ “โรคต้อกระจก” กันมากขึ้น  

โรคต้อกระจก คืออะไร  

โรคต้อกระจก หรือ Cataract นั้นเป็นภาวะที้เลนส์ตาของเรานั้นขุ่น หรือ มัว นั้นจึงทำให้ในการมองเห็นของเรานั้นมองเห็นได้ไม่ปกติ เช่น ภาพมัว ภาพเบลอ สีเพี้ยน หรือ เหมือมีหมอกบังตลอดเวลา โดยภาวะนั้นนั้นมักจะเกิดในช่วงอายุ 40-50 ปี และ มีโอกาสที่จะสามารถที่จะเกิดได้ทั้งดวงตาข้างเดียว และ ดวงตาทั้ง 2 ข้างด้วยเช่นกัน  

ชนิดของต้อแกระจก  

ชนิดของต้อกระจกนั้นจะมีการแบ่งอแอกแบบหลากหลายอย่างมาก แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นจะมีการแบ่งตามเกณฑ์ของอายุที่เกิดขึ้นจะสามารถจำแนกได้มากที่สุดดังนี้  

  •   เป็นต้อกระจก ที่เกิดจากพันธุกรรม ที่มีความผิดปกติ หรือมีภาวะผิดปกติที่เกิดจากตั้งครรภ์ ที่คุณแม่นั้นอาจจะได้รับรังสีขณะตั้งครรภ์  หรือ คุณแม่มีภาวะขาดสารอาหารนั้นเอง โดยสามารถที่จะพบได้ในทารกแรกเกิด และ บางรายนั้นจะมีภาวะขุ่นที่เล็กน้อย และไม่เป็นปัญหาในการมองเห็น  แต่บางรายนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็ได้ด้วยเช่นกัน  
  • ต้อกระจกในวัยเด็กและวัยรุ่น : ต้อกระจกในวัยเด็ก และ วัยรุ่น สามารถที่จะพบตั้งแต่ทารกไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่มีการเกิดจากพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม อุบัติทางตา และ ภาวะม่านตาอักเสบ  
  • ต้อกระจก ในวัยชรา : สามารภที่จะพบได้ในผู้สูงายุตั้งแต่ 50 ปี โดยสาเหตุนั้นจะมาจากม่านตามเสื่อมสภาพตามช่วงอายุ และ มักจะมีแก้วตาที่ขุ่นทั้ง 2 ข้าง  

 สาเหตุการเกิดต้อกระจก  

การเกิดต้อกระจกนั้นอย่างที่เราเห็นด้านบนว่ามีส่วนหนึ่งจากพันธุรกรรม แต่ว่าก็มีอีกหลากหลายปัจจัยด้วยเช่นกันที่จะทำให้เกิดภาวะต้อกระจก เช่น  

  • แสง UV : เป็นรังสีที่เรานั้นคุ้นเคยกันดี  ซึ่งแสง UV นั้นเป็นส่วนนึ่งที่ทำให้เกิดต้อกระจกด้วยเช่นกัน โดยจะมีการแสง UV 2 แบบนั้นคือ UVA และ UVB ที่ส่งผลต่อการมองเห็นนั้นเอง  
  • สูบบุหรี่ : การสูบบุหรี่นั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดต้อกระจก จากการรักษสารพิษจากควันบุหรี่  ซึ่งนอกจากต้อกระจกแล้วยังมีอาการตาแห้งที่เป็นอาการแทรกซ้อนด้วยเช่นกัน  

การรักษาต้อกระจก  

การรักษา ต้อกระจกนั้นในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายวิธีอย่างมาก โดยวิธีการที่มึความนิยมอย่างมากนั้นคือวิธีในการผ่าตัดนำเลนส์แก้วตาที่มีความขุ่น และ มัว ออกไป และนำเลนส์แก้วตาเทียมไปใส่แทน หรือ การสลายต้อกระจกด้วยความถี่สูงก็ยังเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกนั้นเอง  

ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องของต้อกระจกนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมาก และ ที่สำคัญมีปัจจัยที่ใกล้ตัวอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีวิธี การรักษา ต้อกระจก อยู่ก็ตามแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดนั้นคือการดูแล และถนอมสายตาของเรานั้นจะช่วยให้ห่างใกลจากต้อกระจกได้นั้นเอง